Artiesten in residentie op het Herbakkersplein

Gepubliceerd op woensdag 2 feb 2022 om 10:55

Als cultuurcentrum verbreden wij vanaf dit seizoen onze horizon. Tweejaarlijks zal CC De Herbakker een veilige thuishaven aanbieden aan artiesten die voor een tijdje in residentie komen op en rond het Herbakkersplein. Vanuit de ambitie om het plein te laten uitgroeien tot dé creatieve, bruisende broedplek waar kunstenaars en cultuurliefhebbers, passanten en inwoners elkaar ontmoeten. 


Wat de artiesten zullen realiseren, kan heel divers zijn. Sommigen zullen repeteren aan bestaand materiaal, anderen zullen onderzoeken en experimenteren. Een interactie met cultuurliefhebbers staat steeds voorop: openstellen van repetities, in gesprek gaan met inwoners, ontwikkelen van cultuurprojecten in Eeklose buurten, tot zelfs cocreëren met al wie interesse heeft. Het CC werkt hierin samen met de bibliotheek en de Kunstacademie. Die samenwerking zal zorgen voor een grote diversiteit aan auteurs, theatermakers, dansers, muzikanten, componisten, beeldend kunstenaars, enz.


Onze eerste artiest in residentie is een jong Gents collectief: Collectief Elan(d). In hun werk doorbreken ze bewust de passieve rol van het publiek en spelen met alternatieve publieksopstellingen. Ontmoeting loopt hierbij als een rode draad doorheen hun werk. Tijdens hun residentie in 2022 in CC De Herbakker werkten ze samen met de jongeren van OBC De Waai / Jeugdhulp Don Bosco. Ze doken mee in hun rouwproces en haalden mede daaruit inspiratie voor het langere traject, de uiteindelijke voorstelling ‘RauwRouw’. Het wordt een participatieve jongerenvoorstelling rond rouw en verlies.


Dat mede-auteurschap tussen jongeren en makers is iets wat het Collectief steeds vooropstelt. De idee van wie samen met het Collectief het werk creëert en hoe, zit sterk verweven in hun visie. Hun passage in Eeklo liet hen niet onberoerd. Katrijn De Cooman: “We zijn super dankbaar dat CC De Herbakker dit project mee ondersteunt. Jullie zien de kracht en meerwaarde van dit werk. Het heeft een grote impact op de groep, één van die jongeren heeft voor het eerst het gevoel gehad beter over zijn rouwervaring te kunnen praten. Een andere heeft een manier gevonden om zijn gevoelens te uiten, door zelf beelden te creëren.” Jitse Huysmans: “De mensen met wie we werken, inspireren ons en we hopen ook iets aan hen te kunnen teruggeven.”