Praktisch voor scholen

Inschrijven

Schrijf je in via deze link.

Hoe ga je te werk?

  1. Maak een keuze uit de schoolvoorstellingen (1 school = 1 reservatie) en klik op de knop ‘Aanvragen’. Gelieve rekening te houden met de leeftijdscategorie.
  2. Geef je persoonlijk e-mailadres van je school in en vul de gevraagde gegevens aan.
  3. Duid aan of de gekozen voorstelling je eerste keuze of reservekeuze is. Je kan eveneens aangeven dat je de voorstelling ook op een andere datum kan bijwonen.
  4. Klik op de knop ‘Inschrijven’.
  5. Vul het aantal gewenste tickets in en klik opnieuw op ‘Inschrijven’.
  6. Je registratie is voltooid. Je ontvangt dezelfde dag per mail een overzicht van de voorstellingen waarvoor je inschreef. 
  7. De bevestigingen worden ten laatste 28 juni '23 verstuurd.
  8. Op de dag van de voorstelling worden de exacte leerlingenaantallen genoteerd. De factuur wordt achteraf bezorgd aan de school.
 • Alle reservaties worden strikt in volgorde van ontvangst behandeld.
 • Voor het toewijzen van de datum en het uur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met je voorkeur. Indien een voorstelling reeds uitverkocht is, wordt samen met de school naar een alternatief gezocht. Hou bij reservatie rekening met pedagogische studiedagen en andere activiteiten!

Prijzen

 • Basisonderwijs: € 5 per leerling
 • Secundair onderwijs: € 7 per leerling
 • Film en rondleiding: € 3 per leerling
 • Begeleiders en leerkrachten: gratis
 • (Groot-)ouders die mee instaan voor vervoer: gratis. Bij kleutervoorstellingen bieden we hen een kopje koffie aan omdat kleuters minder aandachtig de voorstelling bijwonen wanneer een (groot-)ouder in de zaal zit.
 • Avondvoorstellingen voor scholen

Betaling

 • Je hoeft geen geld mee te brengen naar het cultuurcentrum. De betaling gebeurt achteraf via een factuur die naar de school wordt gestuurd.
 • Alleen de aanwezige leerlingen worden aangerekend (met een maximum afwijking van 15 %, meer afwezigen worden aangerekend).

Annulering

 • Bij annulering na definitieve inschrijving, meer dan een maand voor de voorstelling, wordt 50% van het factuurbedrag aangerekend. Gebeurt de annulering minder dan een maand voor de voorstelling, dan moet het volledige factuurbedrag worden betaald.
 • Als een klas te laat of niet aanwezig is, worden alle gereserveerde plaatsen aangerekend.
 • Annulering omwille van corona:

Wanneer de voorstelling wordt afgelast of wanneer een bezoek niet kan doorgaan omwille van federale of lokale maatregelen inzake de bestrijding van het coronavirus dan zal de school of het cultuurcentrum onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Er wordt in eerste instantie gekeken naar een alternatief (andere schoolvoorstelling, verplaatsing, …). Wanneer alle pistes tot alternatieve oplossing zijn uitgeput, gelden de overmachtsmaatregelen bij annuleringen en kan geen schadevergoeding aangerekend worden.

Pop-uptheater

Door geplande verbouwingswerken vinden de meeste voorstellingen plaats in het pop-uptheater (Nijverheidskaai 7, Eeklo). Check zeker vooraf de juiste locatie, deze staat telkens vermeld op de pagina van de respectievelijke voorstelling. 

Parking

Er is een grote parking voor het pop-uptheater.

Praktisch verloop

 • De voorstelling begint stipt. Zorg ervoor dat je 15 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent. Zit je vast in het verkeer of heb je pech onderweg, verwittig dan onmiddellijk het cultuurcentrum.
 • Een leerkracht meldt op de dag van de voorstelling het aantal leerlingen bij aankomst (1 school = 1 aantal). Vervolgens bevestigt één van de leerkrachten het aantal door ondertekening.
 • Het gebruik van de vestiaire is verplicht voor de brandveiligheid. Jassen en tassen kunnen dan ook niet meegenomen worden in de zaal. Gelieve de leerlingen hierover vooraf te informeren zodat alles vlot verloopt.
 • Zie erop toe dat snoep, kauwgom, blikjes en andere eetwaren niet toegelaten worden in de zaal en dat gsm’s uitgeschakeld worden.
 • De leerlingen worden door personeel van CC De Herbakker begeleid naar de zaal, waar ze per klas of school plaatsnemen op plaatsen die door ons worden aangeduid.
 • We rekenen erop dat leerkrachten het rustige verloop van de voorstelling helpen verzekeren.
 • Gelieve ons vooraf te verwittigen indien er rolstoelgebruikers aanwezig zullen zijn, dan kunnen we plaats voorzien en begeleiden we die personen.
 • Het is niet toegelaten te filmen of foto’s te nemen tijdens de voorstellingen. Dit is storend voor de andere toeschouwers en de artiesten.
 • We volgen de regelgeving met betrekking tot corona en de impact ervan op de werking van de cultuursector op de voet. Leerlingen en begeleiders zullen veilig naar een voorstelling kunnen kijken. Meer info vind je hier terug. 

Omkadering (voorbereiding en nabespreking)

Leerlingen wonen een voorstelling met meer enthousiasme bij wanneer ze voorbereid zijn. Daarnaast is het fijn om nadien aan de slag te gaan in de klas met de voorstelling of vragen sommige voorstellingen een grondige nabespreking.

Bij elke voorstelling zal je, indien beschikbaar, extra materiaal (trailer, recensies, lesmap …) terugvinden. We rekenen erop dat deze info in de school onder alle betrokken leerkrachten wordt verspreid. Twee weken voor de voorstelling versturen we een mail met de laatste updates.

Bij sommige voorstellingen organiseren we in samenwerking met het gezelschap of een externe organisatie een omkadering in de vorm van een inleidende workshop of nagesprek. Een nagesprek vindt direct plaats na de voorstelling (+/- 10 min.), een inleiding vindt plaats in de klas.

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Evaluatie

Jouw mening is belangrijk! Zowel het cultuurcentrum als de gezelschappen hechten grote waarde aan jouw oordeel, én dat van jouw leerlingen. Met enkele reacties op mail zijn we al heel tevreden.

Contact

Scholen CC

Adres
Pastoor De Nevestraat 10 , 9900 Eeklo
Tel.
09 218 27 36
scholen@ccdeherbakker.be