Verbouwingen

Bruishuis wordt Gruishuis

De werken aan het cultuurcentrum zijn gestart op 8 augustus 2022. In het kader van de open aanbesteding ‘duurzame renovatie CC De Herbakker’, werd de uitvoering van de werken toegewezen aan de firma STRABAG nv, voor een bestelbedrag van € 2.748.312,46 (excl. BTW). De opdracht voor het plaatsen van een bezoekerslift werd toegewezen aan de firma KONE BELGIUM nn, voor een bedrag van € 36.150 (excl. BTW).

Een deel van het Herbakkersplein (achteraan CC) wordt ingenomen als werfzone. Bekijk hier het werfinrichtingsplan. De functies gericht op het Herbakkersplein zijn steeds toegankelijk voor fiets en voetganger. Doorgangen voor brandweer blijven gevrijwaard. De parkeermogelijkheid aan de Kunstacademie blijft behouden.

De werken zullen het hele cultuurseizoen 2022-2023 in beslag nemen. Het cultuurcentrum verblijft al die tijd in de karaktervolle pop-up van het industriële pand, de loods op Nijverheidskaai 7.

Volg de voortgang van de werken op de voet via de website, facebook en instagrampagina van het cultuurcentrum.

Update 8 augustus

De werken zijn begonnen!

Update 18 augustus

Het podium werd ontmanteld en de gevel alsook het cultuurcafé zijn in volle afbraak. De vloer van de publieksfoyer en het café wordt verwijderd.

Update 26 augustus

Afgelopen week concentreerden de afbraakwerken zich rond de blauwe luifel tussen de Kunstacademie en het cultuurcentrum.

Update 5 september

Vorige week vonden de volledige afbraakwerken van het cultuurcafé en de publieksfoyer plaats. 

Update 30 september

De vloer van de polyvalente zaal is uitgebroken en de afbraakwerken van de artiestenloges vonden plaats. 

Update 17 oktober

Werfbezoek team CC De Herbakker

Update 28 oktober

Cultuur tot diep in de grond: structuurwerken

Update 7 november

De afbraakfase is sinds 10 oktober beëindigd. Momenteel worden grond- en graafwerken uitgevoerd, in de komende weken volgen funderingswerken en wordt de funderingsplaat gegoten. De opleverdatum is momenteel voorzien op 17 oktober 2023. De verhuis van het CC-materiaal, de inrichting  van de zaal, het testen en afstellen van de licht- en geluidstechnieken in acht genomen, gaan we uit van een opening van het cultuurcentrum in de winter van 2023.

Update 6 december

Na de afbraak-, grond- en graafwerken beginnen we langzaamaan terug op te bouwen. Er werd chape (dekvloer) gegoten in het cultuurcafé en de publieksfoyer.

Update 9 februari

De werken aan het cultuurcentrum focussen zich nu op het vergroten van de nevenscène. Een deel van de muur aan de kant van de Kunstacademie wordt weggebroken.

Update 10 maart

Deze week werd de vloer op de eerste verdieping gegoten.

Update 21 april

Er worden wanden geplaatst zodat er binnen in het gebouw verder kan gewerkt worden. De loges en de polyvalente zaal worden verder aangepakt.

Update 22 juni

De werken blijven doorgaan. Na maanden binnenwerk zie je nu ook de buitenkant veranderen. Regenputten, gescheiden rioleringssysteem, nieuwe ondervloer polyvalente zaal. Het gaat vooruit!

Update 4 september

De werken aan het cultuurcentrum vorderen! Wie passeert, ziet al vele veranderingen. Deze zomer werden de ramen gestoken en werd de vloer gegoten. Ook de koeling en verwarming werden geplaatst.